בית ספר צור ים מעודד בני נוער לעסוק בטכנולוגיה
תחרות FIRST היא תחרות ארצית ועולמית שבה משתתפים תלמידים מבתי ספר תיכוניים.
תלמידנו השתתפו בתחרות המחוזית שנערכה בטכניון. 
התלמידים מייצרים מוצר רובוטי על ידי פיקוד מרחוק בעזרת אביזרים אלקטרוניים ופניאומטים.
הם מרכיבים את המוצר והרובוט צריך לדעת לבצע פעולות תנועה מסוימות נדרשות תוך כדי שליטה ובקרה מרחוק. 

בוגרי "צור ים"