אלגברה

 1. סדר פעולות חשבון
 2. משוואה בנעלם אחד (עם סוגריים, עם מכנה)
 3. משוואת הישר- נקודות חיתוך עם הצירים, שיפוע
 4. משוואה ריבועית
 5. סימון נקודות על מערכת צירים
 6. בעיות מילוליות
 7. חזקות ושורשים
 8. קריאת גרפים
 9. שינוי נושא נוסחה (הצבה בתבנית מספר)

קישור לתרגול חומר הלימוד במתמטיקה

http://zur-yam.co.il/pdf/mx1.docx

גאומטריה של המישור

 1. סוגי משולשים לפי זוויות וצלעות. חוצה זווית, תיכון, גובה. סכום זוויות במשולש. 
 2. משולש ישר זווית- משפט פיתגורס
 3. שטחים והיקפים של הצורות הבאות: ריבוע, מלבן, משולש, מקבילית, טרפז, מעגל.  

קישור למבחן דוגמה במתמטיקה

http://zur-yam.co.il/bu-test2017.docx

קישור לפתרון מבחן דוגמה במתמטיקה

http://zur-yam.co.il/pdf/m11.pdf

בהצלחה! 

צוות המורים למתמטיקה

בוגרי "צור ים"