חלק ראשון: הבנה והבעה

יינתנו 3/4 טקסטים ועליהם שאלות.
- שאלות בכל שלוש הרמות: איתור מידע, הסקת מסקנות, הערכה וביקורת.
- כתיבת פסקת דעה אישית/ טיעון.
- כתיבת סיכום ממזג.
- הבנת טקסט בלתי רציף והוצאת מידע מתוכו/ המללתו.

חלק שני: אוצר מילים ומשמעים

- יחסים בין מילים: ניגודיות, נרדפות ושדה סמנטי.
- מילון בהקשר.

חלק שלישי: מערכת הצורות

- תחביר: ניתוח תחבירי – סוגי משפטים (פשוט, איחוי ומורכב פועלי ושמני) וניתוח חלקים תחביריים (נושא, נשוא, אוגד, משלים שם ומשלים פועל), התאם במין ובמספר, מילות קישור וקשר לוגי.
- מערכת הפועל: ניתוח פעלים בגזרות: שלמים, מרובעים.
- שם פועל ושם פעולה בהתאם לבניינים השונים.

מקורות והפניות לחומרי לימוד:

חומרי למידה- הכנה למבחן בלשון, הבעה ועברית

http://zur-yam.co.il/pdf/m10.docx

מבחן לדוגמה

 טקסט המבחן    http://zur-yam.co.il/pdf/m3.pdf

שאלות המבחן    http://zur-yam.co.il/pdf/m4.pdf

פתרון מבחן לדוגמה

http://zur-yam.co.il/pdf/m2.pdf
בוגרי "צור ים"