1. התכנית החינוכית בבית הספר נגזרת מערכי הליבה של בית הספר ומהדגשים החינוכיים השנתיים. התכנית החינוכית כוללת כל פעילות בית ספרית שאינה חלק משעות הלימוד במקצועות השונים, כלומר, פעילויות חברתיות, פעילויות ימיות, שיעורי מפקד, קבוצות מנהיגות בית ספריות וכיו"ב.

2. התכנית הינה תכנית ארבע שנתית, אשר במהלכה נחשף התלמיד אל ערכי הליבה באופנים שונים עד ליצירת דמות הבוגר המיוחל- מקצועי, ערכי, בעל דרך ארץ ואהבת המולדת.

3 . ערכי הליבה של בית הספר:
דרך ארץ.
מקצועיות וקדמה טכנולוגית.
ערבות הדדית.
אהבת המולדת.

 4. דגשים חינוכיים:
דגש חינוכי הינו נושא מהותי הנמצא בליבה של העבודה החינוכית בביה"ס. דגשים אלה שזורים בתכנית העבודה לאורך השנה, ופועלים במקביל לערכי הליבה הבית ספריים ומשלימים אותם.
הדגשים החינוכיים השנתיים הינם: הסתגלות והתאקלמות התלמיד לבית הספר ולמסגרת הצבאית, קבלת האחר ורב-התרבותיות בבית הספר, בניית צוות מנהיגות בקרב התלמידים, פיתוח דרך ארץ, חשיפה למורשת צבאית ובפרט לזו של חיל הים ולמורשת החינוך המקצועי.

5. מטרות על של התכנית החינוכית: להטמיע בתלמיד ערכי מנהיגות ואחריות אישית, מקצועית וחברתית, בדגש על ערבות הדדית, זיקה ושייכות לבית הספר ולחיל הים.

6 . מטרות משנה של התכנית החינוכית:
פיתוח תלמיד מוביל ומנהיג.
פיתוח אדם סובלני בעל אחריות אישית וחברתית ורגישות סביבתית.
הכרת מסורות חיל הים ומורשתו.
הכרת מורשת החינוך המקצועי ומורשתו של סטף ורטהימר.
פיתוח בוגר בעל חשיבה עצמאית ורצון להרחבת אופקים.

בוגרי "צור ים"