יעוד בית הספר "צור-ים":    

לחנך, ללמד ולהכשיר למקצוע. להכין לשרות משמעותי בצה"ל ולאזרחות טובה במדינת ישראל.

חזון בית הספר "צור-ים":

בית הספר הטכני של חיל הים "צור-ים" הינו חממה מקצועית טכנולוגית, איכותית ומשפחתית לתלמידיו ולצוותו בהווה ובעתיד.
בית הספר מהווה בסיס להעצמה אישית, לימודית וחברתית, ומעודד למצוינות ולחוויות הצלחה.

בוגרי בית הספר משרתים בתפקידים מובילים בצה"ל, והופכים לאנשי תעשייה ערכיים, מיומנים ומצטיינים בתחומם במדינת ישראל.

ערכי ליבה:

1. דרך ארץ.
2. מקצועיות וקדמה טכנולוגית.
3. ערבות הדדית.
4. אהבת המולדת.

בוגרי "צור ים"