במהלך הלימודים חווים תלמידי בית הספר פעילויות ייחודיות אשר חושפות אותם אל העולם הימי הן מהפן הצבאי והן מהפן האזרחי. מטרת התכנית, הנפרסת לאורך השנה, לייצר בקרב התלמידים זיקה לים בכלל, ולחיל הים בפרט, ולממש את ערכי בית הספר.  

להלן מגוון פעילויות המתקיימות במשך שנת הלימודים:

מסעות צבאיים- גיחת תגיות


טיולים שנתיים ברחבי הארץ.

הרצאות ומשימות ייעוד לצה"ל וחיל הים.

הכנה לגיוס - שכבת י"ב.

צו אחו"ד- צו ראשון לכלל תלמידי שכבת י"א.

חוג כושר קרבי.

סיורים מקצועיים- בבתי מלאכה ובבסיסים צבאיים.

תא הצפות- תרגול בקרת נזקים ומילוט מתוך כלי שיט במצב חירום.

מסע לפולין – שכבת יב

הפסקות פעילות.

צוות מנהיגות- מועצת תלמידים בית ספרית.

יום ספורט בית ספרי.

פעילויות במעגל השנה- טקסים, הפנינג פורים, ט"ו בשבט. 
בוגרי "צור ים"