כיתת בו"ם - בגרות ומקצוע

כיתת בגרות ומקצוע נפתחה לראשונה בשנת הלימודים תשע"ז על מנת לענות על צורך של תלמידים המעוניינים לסיים את בית הספר עם תעודת בגרות במקביל לזכאות לתעודת המקצוע.
ההשתתפות בכיתת הלימוד מותנית במבחני ידע במקצועות אנגלית, מתמטיקה ולשון, וכן בהשקעה של שעות לימוד נוספות.
ניתן ללמוד בכיתת בו"ם ולהשתייך לכל אחת ממגמות הלימוד המקצועיות בבית הספר: עיבוד שבבי, חשמל ומכונאות ימית.
תלמיד שהחל את לימודיו בבית הספר וירצה לקחת חלק בכיתת בו"ם, יוכל בכפוף לתנאי הקבלה ולדרישות הלימודיות בכתה זו לעבור גם במהלך שנת הלימודים.

מקצועות הלימוד הנדרשים לתעודת בגרות מלאה ולתעודת מקצוע:
אנגלית - לפחות 3 יח"ל
מתמטיקה - לפחות 3 יח"ל
לשון - 2 יח"ל
ספרות - 2 יח"ל
היסטוריה - 2 יח"ל
אזרחות - 2 יח"ל
תנ"ך - 2 יח"ל

מקצוע בהיקף של 5 יח"ל - בהתאם למגמת הלימוד
מקצוע בהיקף של 3 יח"ל - בהתאם למגמת הלימוד

בוגרי "צור ים"