ימי הלימוד בבית הספר הם בימים א'-ה' (על פי מתכונת משרד הרווחה והשירותים החברתיים) בין השעות  8:00-16:00 (למעט יום ג'  בו מסתיימים הלימודים בשעה 12:30).
הלימוד כולל לימודים פרונטלים, מעשיים ופרטניים.שיעור

משעה

עד שעה

שיעור מספר 1

08:15

09:00

שיעור מספר 2

09:00

09:45

הפסקה

09:45

10:10

שיעור מספר 3

10:10

10:55

שיעור מספר 4

10:55

11:40

הפסקה

11:40

11:50

שיעור מספר 5

11:50

12:30

הפסקה

12:30

13:30

שיעור מספר 6

13:30

14:15

שיעור מספר 7

14:15

15:00

הפסקה

15:00

15:15

שיעור מספר 8

15:15

16:00

סיום יום לימודים

16:00


בוגרי "צור ים"