אודות תחום התעסוקה בבית הספר "צור ים":

כחלק מתפיסת עולנו, לחנך, ללמד ולהכשיר למקצוע, ולהשתלבות עתידית בשוק העבודה, לוקח התלמיד חלק פעיל באחד מהתעשיות הצבאיות/ האזרחיות תמורת שכר. ביום זה  נחשף התלמיד לעבודה במקצוע הלכה למעשה, וזאת במטרה לאפשר לתלמיד השתלבות מיטבית בעולם העבודה העתידי, תוך מיצוי הפוטנציאל הטמון בו.

התנסות זו מאפשרת לתלמידים לקחת חלק ממערך העבודה במפעל, ללמוד מקרוב על טכנולוגיות חדישות, לרכוש כלים מתאימים להתמודדות יעילה בזמן עבודתם, ולצבור ניסיון מקצועי רב וחוויות הצלחה משמעותיות. במהלך עבודתם המעסיק/ החונך יסייעו לתלמיד בפיתוח כישורי חיים וברכישת ערכים וכישורים מקצועיים, ויחזקו את בטחונו העצמי והמקצועי.

המפתח להצלחה בעבודה עם התלמיד למען טיפוחו וקידומו האישי, מצריך שיתוף פעולה עם ההורים. גיוסם של ההורים מהווה מקור תמיכה אשר מסייע לשילובו והתמדתו של התלמיד במקום התעסוקה, ולחשיפת ההורים להתפתחות של ילדם בעולם העבודה. שיתוף ההורים בנושא תעסוקת התלמידים חיוני כדי לקדם מעורבות ואחריות הורית בכל הקשור להשתלבות מתבגר בעולם העבודה.

ההתנסות בעולם העבודה היא העוגן המרכזי בתהליך ההכשרה המקצועית לתלמידים. היא מאפשרת הזדמנות לחוות הצלחה, ולתחושה של מסוגלות וחיזוק הערך העצמי ולהתפתחות וצמיחה אישית, לימודית ומקצועית.  

בוגרי "צור ים"